utlänningsrätt


Advokatfirman Bergmyr & Partners har stor erfarenhet av utlänningsrätt. Utlänningsärenden är många gånger komplexa och kräver stor kunskap om andra länder och kulturer.


Vi kan hjälpa dig med


Asyl

Uppehållstillstånd

Arbetstillstånd

Medborgarskap

Uppehållstillstånd på grund av anknytning mm

I mål som rör asyl- och utlänningsrätt kan Du få ett offentligt biträde. Det offentliga biträdet betalas av staten och Du har möjlighet att ange vem Du vill ha som offentligt biträde.

Du kan även anlita oss som privat ombud.

Bergmyr & Partners

verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp