socialrätt


I mål som rör frågor om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som tvångsvården avser. Ett offentligt biträde betalas av staten och ska tillvarata sin klients intressen och ger råd och stöd under processen.


LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)
Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år och i vissa fall även upp till 20 år.

LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall)
Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut av Förvaltningsrätten.

LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
Lagen möjliggör att en person kan vårdas mot sin vilja med så kallad tvångsvård.

Enskilda kan framställa önskemål i fråga om valet av offentligt biträde. Får Du inte ett offentligt biträde kan Du anlita oss som privat ombud.

Bergmyr & Partners

verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp