familjerätt


Familjerättsliga ärenden är ofta mycket känsliga och har stor betydelse för Dig som privatperson. Vi kan hjälpa Dig såväl med de frågor som rör de ekonomiska delarna såsom bodelning, mm som med frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det är viktigt att Du har ett ombud vid Din sida som är både professionell och skicklig. Det krävs god juridisk kompetens och finkänslighet för att lösa familjerättsliga frågor.


Vi kan hjälpa dig med


Äktenskapsskillnad

Bodelning

Vårdnad

Umgänge

Barns boende

Underhållsbidrag

Äktenskapsförord

Samboavtal

Framtidsfullmakter

Samäganderättsavtal

Rättegångsbiträde/god man i förvaltarskapsärenden

Vi åtar oss också uppdrag som bodelningsförrättare.

I många familjerättsliga mål kan Du beviljas rättshjälp eller begagna Dig av Din rättsskyddsförsäkring. Vi hjälper Dig naturligtvis med ansökan. Du kan även anlita oss som privat ombud.

Bergmyr & Partners

verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp