straffrätt


Advokatfirman Bergmyr & Partners har stor processvana inom straffrätt och vi åtar oss uppdrag som försvarare och målsägandebiträde. Advokatfirman åter sig även uppdrag som särskild företrädare för barn.


Är du misstänkt för brott?


En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära den advokat som han själv önskar. En offentlig försvarare skall tillgodose att klienten får en rättvis behandling vid kontakt med polis, åklagare och domstol. Vid polisförhör eller andra viktiga utredningar bör en offentlig försvarare närvara.

Bergmyr & Partners

Bergmyr & Partners

Har du utsatts för brott?


Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som förordnas av allmän domstol för den som har drabbats av brott. Målsägandebiträdet ska ta tillvara Dina intressen samt vara ett stöd för Dig som drabbats av brott. Målsägandebiträdet ska även bistå Dig att föra talan om enskilt anspråk (skadestånd) i anledning av brottet. Du har möjlighet att begära en viss jurist som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn utses av tingsrätten. Barn som utsatts för brott har rätt till en särskild företrädare som skall tillvarata barnets intressen vid förundersökningen och i domstolen. Den särskilda företrädaren skall tillse att barn erhåller det skadestånd som det är berättigat till.

Du kan även anlita oss som privat ombud. I vissa situationer kan domstolen anse att en misstänkt eller målsägande inte har rätt till offentlig försvarare eller målsägandebiträde. I sådana situationer har Du rätt att anlita ett privat ombud. I dessa fall måste Du själv stå för ombudskostnaderna.


verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp