arvs- och gåvorätt


När en person avlider är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Ofta är det en situation som lätt skapar konflikter och det är skönt att överlämna det till någon som är kunnig på området.


Bouppteckning


Det är obligatoriskt att upprätta en bouppteckning efter ett dödsfall och den ska registreras hos Skatteverket. Vi hjälper Dig att göra en bouppteckning och Du kan läsa mer om det här: Bouppteckning - så går det till

Bodelning och arvsskifte


Bodelning och arvskifte mellan dödsbodelägare/arvingar leder tyvärr ofta till osämja och man kan då behöva anlita en jurist som är helt opartisk. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman och tar då över förvaltningen av dödsboet och är opartiska i förhållande till dödsbodelägarna. Vi ombesörjer att bouppteckning blir gjord, ser till att nödvändig egendom blir värderad och upprättar arvskifte. Ansökan om skiftesman eller boutredningsman görs hos tingsrätten.

Bergmyr & Partners

Bergmyr & Partners

Testamente


Även om det känns svårt och avlägset att tänka på sin egen bortgång är det lämpligt att i största möjliga mån planera för vad som händer med tillgångarna då. Vi hjälper Dig att upprätta ett testamente.

Gåva


För gåva av viss egendom finns vissa formkrav som ska vara uppfyllda för att överlåtelsen skall vara giltig. Vi hjälper dig att upprätta gåvohandling.


verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp