fastighetsrätt


Fel i fastighet


Har Du upptäckt fel i Din fastighet kan vi biträda Dig mot säljaren eller mäklaren. Vi kan även biträda Dig som säljare mot köparen av fastigheten om köparen framställer ett krav mot Dig.

Fel som kan tänkas uppstå i fastigheten är rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska fel.

Bergmyr & Partners

Bergmyr & Partners

Fel i bostadsrätt


Har Du upptäckt fel i Din bostadsrätt, är Du i tvist med Din bostadsrättsförening angående vem det åligger att åtgärda ett upptäckt fel eller har mäklaren gjort fel vid förmedling av bostadsrätten så kan vi på advokatfirman biträda Dig i din tvist.


verksamhetsområden


Straffrätt

Straffrätt

Familjerätt

Familjerätt

Arvs- och gåvorätt

Arvs- och gåvorättUtlänningsrätt

Utlänningsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Socialrätt

SocialrättRättsskydd & Rättshjälp

Rättsskydd & Rättshjälp